Informacja do zapytania ofertowego z dnia 06.07.2016