Zakup usługi badawczo-rozwojowej w celu opracowania nowego wyrobu – innowacyjnego zespołu mieszającego w wozie paszowym oraz nowej technologii jego wytwarzania

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa „ZAMET” Zabielski Sp. j.

Realizacja Projektu, zakup usługi badawczo-rozwojowej, w ramach której zostanie opracowany: nowy wyrób – innowacyjny zespół mieszający w wozie paszowym oraz nowa technologia jego wytwarzania wpłynie bezpośrednio na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie innowacji produktowej i procesowej opracowanej w wyniku zakupionych prac B+R,
  • zwiększenie możliwości technologicznych i produkcyjnych zakładu, dzięki przeprowadzeniu inwestycji umożliwiającej wytwarzanie nowego produktu,
  • poszerzenie oferty o 1 nowy produkt,
  • pozyskanie nowych grup klientów i rynków zbytu,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • postrzeganie firmy jako innowacyjnej, wdrażającej nowe technologie.

Całkowita wartość projektu: 97 170,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 55 221,00 zł